System wynajmu oświetlenia

Force Light as a Service

Na czym polega rozwiązanie?

Force Light as a Service działa jak klasyczny wynajem. Przedmiotem wynajmu jest system oświetlenia LED z systemem sterowania DALI.

W tym rozwiązaniu wykorzystujemy cyfrowe sterowanie oświetleniem. Pozwala to na zmniejszenie ilości zużywanej energii aż do 15 razy w stosunku do oświetlenia klasycznego (w przypadku, gdy dokładnie odtwarzamy wartość natężenia światła sprzed modernizacji).

Oszczędności są tak wysokie, że pozwalają zarówno na sfinansowanie 2-3 krotnego zwiększenia natężenia światła (w starszych obiektach oświetlenie często nie spełnia aktualnych norm jakościowych) przy jednoczesnym kilkudziesięcioprocentowym zmniejszeniu rachunków za energię, jak też na pokrycie z kilkudziesięciomiesięcznych oszczędności wartości instalacji oświetleniowej LED.

Dla kogo jest rozwiązanie?

Rozwiązanie adresowane jest głównie do właścicieli obiektów wielkopowierzchniowych i ich najemców, ponieważ pozwala właścicielowi bezinwestycyjnie wymienić tradycyjne oświetlenie na LED zgodne z Polską Normą, a użytkownikowi obiektu daje natychmiastowe kilkudziesięcioprocentowe oszczędności w okresie wynajmu (i wielokrotne oszczędności po okresie wynajmu).

Korzyści

zwiększenie natężenia oświetlenia do wartości wymaganych normami

szczególnie krótki okres wynajmu (od 24 do 60 miesięcy)

zmniejszenie kosztów energii w okresie wynajmu od 10% do 40%

bezkosztowa obsługa systemu oświetlenia w okresie wynajmu

sprzedaż systemu LED po okresie wynajmu: 1 PLN netto

5 lat gwarancji z bezpłatnym serwisem TelForceOne

Szczegółowy mechanizm działania

Krok 1 - BIEŻĄCE KOSZTY

Średnie miesięczne opłaty za energię zużywaną na cele oświetleniowe ponoszone przez Najemcę lub Właściciela obiektu przed modernizacją oświetlenia.

Krok 2 - OPTYMALNY OKRES WYNAJMU

Wspólnie z Najemcą i Właścicielem obiektu na podstawie specjalnego kalkulatora uwzględniającego specyfikację techniczną obiektu i harmonogram pracy ustalany jest okres, na który dokonany zostanie wynajmem oświetlenia w formule Force Light as a Service. Okres wynajmu stanowi część umowy.

Krok 3 - GWARANCJA MNIEJSZYCH RACHUNKÓW

Proponujemy premię zmniejszającą miesięczne opłaty za energię. Jest to stała kwota ustalona % od dotychczasowych miesięcznych opłat. Masz zagwarantowaną pewność zmniejszenia opłat za energię w stosunku do dotychczasowych opłat

Zapraszamy do kontaktu